69/23 - Tehnična in druga pomoč

Čas prijave: 04.08.2023 ob 20:34

DOLNJI LOGATEC - PGD Po prihodu na kraj smo ugotovili da voda zaliva kletne prostore in ob enem ogroža bivalne prostore. Vodo smo iz kletnih prostorov izčrpali in z protipoplavnimi vrečami preprečili zalivanje bivalnih prostorov. Nad hišo smo skopali kanal, da voda odteka mimo hiše.