68/23 - Tehnična in druga pomoč

Čas prijave: 04.08.2023 ob 18:57

DOLNJI LOGATEC - PGD Po prihodu na kraj smo ugotovili, da voda iz ostrešja zaliva klet in garažo. S protipoplavnimi vrečami smo zagradili vrata in izdelali kanal za odtok vode.