62-67/23 - Poplave

Čas prijave: 04.08.2023 ob 7:11

Pomoč pri sanaciji poledic poplav na širšem območju Slovenije.